Leren

Leren

´Als iets niet lukt
heb je niet gefaald, maar geleerd´

Leren= In de breedste zin wordt leren gedefinieerd als een proces waarbij ervaring een permanente verandering in kennis of gedrag veroorzaakt. Dit kan met opzet zijn of onbedoeld, in voor- of tegenspoed, correct of incorrect en bewust of onbewust.

Wat betekent de pijler leren?

Leren voor onze jongeren

Onze jongeren leren aan de hand van een persoonlijk leerplan en doelen die opgesteld worden door begeleiders en externe professionals. Al deze doelen worden SMART geformuleerd in het online systeem Zilliz. Hierin kan het hele systeem bijhouden hoever de jongere is met zijn doelen en waar thuis of bij Huize Pie aangewerkt kan worden. De doelen worden iedere week/maand gereflecteerd en eventueel aangepast, zodat deze altijd past bij de huidige situatie.

Om deze doelen te bereiken wordt er door begeleiders iedere dag tijdens één op één momenten gewerkt aan vaardigheden en doelen. Tijdens deze momenten wordt er gewerkt aan zowel motorische doelen, cognitieve doelen en doelen omtrent zelfredzaamheid. Hierbij kan men denken aan flitskaarten, maken van werkjes, leren schrijven of tellen, middels taakanalyse leren tafeldekken ect. Tijdens deze trainingen wordt er tussendoor beloond met liedjes, klappen, kort spelletjes of eventueel sensopatisch materiaal.

Naast trainingen die onze eigen begeleiders bieden, zorgen ook de externe professionals voor extra ondersteuning, zo wordt er geoefend met spraak en de spraakcomputer, leren ze op de maat muziek maken of beurtwisseling tijdens een spel.

Ook wordt aan tafel veel gewerkt met eentaaksdozen, match werkjes of ander passend materiaal. Dit materiaal wordt meerdere keren per jaar aangevuld of gewisseld, zodat het steeds vernieuwd en uitdagend blijft voor de jongeren.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk uit deze doelgroep wordt gehaald, zij lopen vaker tegen problemen aan en kunnen daardoor niet mee met de maatschappij. Ons doel is dan ook uiteindelijk dat ze zelfstandigheid opbouwen en mee kunnen functioneren in de maatschappij (met aangepaste hulp waar nodig is).

Al dit harde werk wordt natuurlijk op een spelenderwijze gedaan met leuke activiteiten tussendoor aan tafel of buiten Huize Pie. Zo wordt er veel geknutseld, vindt er iedere maand een nieuw thema plaats met een thematafel en verhaal, dobberen we in het bad of maken we ons vies met scheerschuim.

Leren voor onze begeleiders

Wij als begeleiders zijn ook continu bezig met verbeteren en aanleren van nieuwe vaardigheden. Zo hebben wij ook allemaal een persoonlijk ontwikkelingsplan met onze doelen en wensen voor in de toekomst. De een heeft meer focus op opleidingen, de ander gaat graag naar workshops of meetings, zo wordt er gezorgd dat ook de begeleiders steeds nieuwe dingen leren.

Een aantal cursussen die al gevolgd zijn:

  • Ziezo zintuigen
  • BHV
  • ABA/DDT workshop
  • Medicatie veiligheid