Ontstaan Huize Pie

Ontstaan Huize Pie

Sophie Bosten

Aandacht voor het individu

Huize Pie is ontstaan vanuit onze zoektocht naar de juiste opvang voor onze ernstig meervoudig beperkte dochter Sophie. Een zoektocht met pieken en dalen, waarin de valkuilen van zorginstellingen voorbij zijn gekomen en ervaren is hoe het juist wel moet. Mede dankzij deze zoektocht weet mijn gezin en ik exact wat er nodig is om adequate en persoonlijke zorg te bieden aan jongeren met een beperking. Jongeren die vaak ieder op hun eigen manier meer ontwikkelmogelijkheden hebben, dan vooraf gedacht wordt. Door een op een zorg te bieden, het individu centraal te stellen en persoonlijke aandacht, krijgt ieder jongeren de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te groeien. Samen plezier maken en het creëren van kansen staat hierbij centraal. Belangrijk is dat de basis van Huize Pie ligt in de ontwikkeling van jongeren en het denken vanuit de mens, in plaats van economische belangen, zoals bij zoveel opvanglocaties.

Katja Bosten, oprichtster Stichting Huize Pie